För henne
Örtlabbet-nav
Örtlabbet-nav
Örtlabbet-nav
Örtlabbet-nav
Örtlabbet-nav
För honom
Örtlabbet-nav
Örtlabbet-nav
Örtlabbet-nav
Örtlabbet-nav
Örtlabbet-nav
nav-erbjudanden
Örtlabbet-nav
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Örtlabbet
Köpinformation:
Alla priser inkluderar moms. Örtlabbet reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och ev faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi reserverar oss även för att de produktbilder vi visar på vår sida inte alltid stämmer överens med produkten.
  Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.
 
Tillämplighet:
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.

Betalsätt:
För tillfället kan du bara köpa produkter från oss genom vanlig bankkontoinsättning. Sätt in beloppet du handlat för plus frakten på 70 kronor på Nordea-kontonummet: 3259 23 06684. Därefter skickar vi de beställda varorna till dig.

Leverans och avbeställning:
I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Örtlabbets köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Örtlabbet per e-post.

Ångerrätt:
Kunden har enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten innebär att Kunden har rätt att ångra köpet genom att sända ett meddelande till Örtlabbet. Meddelandet skickas till khadija@ortlabbet.se. Ångerfristen räknas från den dag Kunden tar emot varan. Ångerrätten innebär att Kunden får undersöka produkten men inte använda den; om så sker förfaller rätten att ångra sig. Returnerad vara skall därför vara i obruten förpackning liksom i oanvänt och oskadat skick. Varor som är öppnade eller där plombleringen är borttagen ersätts inte. Fraktkostnaden för att skicka tillbaks produkten till Örtlabbet står Kunden för. Om Kunden utövar sin ångerrätt betalar Örtlabbet tillbaka vad Kunden har betalat senast inom 30 dagar från det att varan mottagits av Örtlabbet. Vid retur debiteras kunden för den faktiska fraktkostnaden. För din faktiska fraktkostnad, kontakta khadija@ortlabbet.se.

På grund av hygieniska skäl gäller inte ångerrätten för makeup och hudvårdsprodukter med stöd av lagen 2005:59,4:1.2.3

Reklamation:
Om din vara skulle vara skadad eller felaktig ska du reklamera varan inom 14 dagar. Vid alla typer av reklamationer ska Örtlabbet kontaktas innan någon vara returneras av Kunden. Varor som returneras skall ALLTID skickas i originalförpackningen eller likadan förpackning för att klara transporten. Glöm inte att ange ditt ordernummer.

Örtlabbet löser inte ut returnerade varor som medför några kostnader för Örtlabbet (om varan t.ex. skickats mot postförskott).
Skadad förpackning är inte ett skäl till reklamation.

Ej uthämtade brev och paket:
För brev och paket som inte hämtas ut faktureras du kostnaderna för tur- & returfrakt utan vår subvention av frakten samt en pack- och hanteringsavgift på 300 kr. Ej uthämtade paket omfattas inte av ångerrätten eller returrätten enligt Svensk Distanshandels branschregler.
Paket returneras normalt inom 30 dagar från utlämningsstället om de ej hämtas ut.

Åldersgräns:
Om du är under 18 år måste din målsman godkänna beställningen.

Sekretesspolicy:
Informationen du lämnar om dig själv används endast internt. Inga uppgifter om dig kommer föras vidare till tredje part. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från Örtlabbets sida, som gör att Örtlabbet ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att Örtlabbet befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.